Even geduld aub..

Nieuwsbrief   |  Login   |  Klant worden?
x
InloggenWachtwoord vergeten?
x
Wachtwoord vergeten?
Vul hieronder uw e-mail adres in. U ontvangt van ons een email waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen.


Producten

Privacy verklaring

Privacy Statement

Versie mei 2018

1. Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Marindex B.V. is een groothandel in huishoudelijke artikelen. Marindex levert in principe niet aan particulieren, tenzij dit via een verkoop kanaal van derden geschiedt. Een voorbeeld daarvan is Bol.com. De reguliere klanten bestanden zijn bedrijven en instellingen. De website www.marindex.nl staat onder beheer van IB-Vision e-commerce T: 072 - 576 07 07/ F: 072 - 576 07 00. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.ib-vision.nl .

Uw privacy staat voorop, daarom vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten.  Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (TW) stellen. 

2. Wie is verantwoordelijk?

Marindex B.V. is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens in de navolgende situaties:

 • De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website van Marindex B.V.;
 • De verwerking van persoonsgegevens van klanten van Marindex B.V. die persoonsgegevens verstrekken – in een beveiligde afgeschermde omgeving – in het kader van de login via de website;
 • De verwerking van persoonsgegevens in het kader van een bestelling;
 • De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen die contact opnemen met Marindex B.V. of van wie Marindex B.V. persoonsgegevens verwerkt.

3. Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt Marindex B.V?

 • Marindex B.V. verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan Marindex B.V. hebt verstrekt of persoonsgegevens die Marindex B.V. heeft mogen ontlenen aan andere bronnen, zoals Social Media platforms en openbare register.
 • Onze klanten zijn zakelijke klanten. We verzamelen alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn of de service naar u te kunnen verbeteren.
 • Het gaat om de navolgende soorten persoonsgegevens:

       1. Persoonsgegevens door u verstrekt;

       2.Persoonsgegevens verkregen via onze website of via elektronische e-mails die klanten van de Marindex B.V. ontvangen.

4. Doeleinden

Marindex B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het onderhouden van contact met klanten;
 • Klanten (en prospects) de mogelijkheid bieden een account aan te maken op de website en deze te gebruiken;
 • De contactgegevens van klanten worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van e-mails, brieven, uitnodigingen voor evenementen, updates en het toezenden van informatie die klanten aan ons hebben gevraagd;
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera bij klanten van Marindex B.V.;
 • Het maken van gebruikersstatistieken van de website van Marindex B.V.
 • Het uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken.

5.     Gronden van de verwerking van persoonsgegevens

Marindex B.V. verwerkt de persoonsgegevens uitsluiten op grond van een van de rechtsgronden genoemd in artikel 6 lid 1 AVG. De navolgende gronden zijn specifiek van toepassing:

 • Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG)
  Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

 • Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)
  Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
 • Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG)

 • Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)
  Marindex B.V. gebruikt bijvoorbeeld uw contactgegevens om u op de hoogte te houden via nieuwsbrieven, event en informatieve e-mails.

6.      Verwerkers

Soms is het nodig dat wij voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (‘Verwerkers’ in de zin van de AVG) inschakelen die in opdracht van Marindex B.V. de persoonsgegevens verwerken. Marindex B.V. sluit met deze Verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

Marindex B.V. werkt bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die software (software as a service) of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen.

7.     Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval –  noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze vereniging.

8.      Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

In bepaalde gevallen is het nodig om de persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de uitvoering van uw overeenkomst.

9.      Bewaartermijn

Marindex B.V. bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

 

10.   Beveiliging

Marindex B.V. zorgt voor passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in overeenstemming met de daarvoor geldende eisen en richtlijnen.

11.   Gebruik van cookies

Marindex B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Zie bijvoorbeeld deze  toelichting door de Consumentenbond  voor uitleg.

12.  Google Analytics Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar Google. Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees het  privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke  privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt wordt, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

13.   Vragen of klachten?

Iedere persoon kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u in bepaalde gevallen het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via telefoonnummer [+31.182.511511] of [ info@marindex.nl].

 

Wijzigingen in de Privacy Statement
Marindex B.V. behoudt zich het recht voor om deze ‘privacy statement’ op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.